Hizmet Alanlarımız

Sanayicimizin Atık Çözüm Ortağıyız

service
Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

Tehlikeli atıklar; bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren, maden ve petrol üretiminden, tarımdan, endüstriden, evsel faaliyetlerden, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan kaynaklanan atıklardır.

service
Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Endüstri tesislerinde oluşan tehlikesiz nitelikli atıklar firmamıza ait araçlar ile atıklar  tesisimize kabulü yapılır. Kabulü yapılan atıkların tartım ve radyoaktivite ölçümleri yapılır. Atıklar atık kodlarına ve geri dönüştürülebilir özelliklerine göre sınıflandırılır.

service
Elektronik Atık Geri Kazanımı

Elektronik atıklar yapılarında bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığının korunması için büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. “2Y Geri Kazanım” olarak tesisimizde elektronik atıklara ön işlem uygulanarak geri kazanımı sağlanmaktadır.

service
Katalitik Konvertör Geri Kazanımı

Bir katalitik konvertörün yaptığı, tam olarak yanmamış hidrokarbonlara ikinci bir yanma ve kirletici gazlara bir indirgenme ortamı sağlamaktır. Bu yanma ve indirgenme birtakım katalizörler (platin grubu metaller) kullanılarak yapılır. Bu değerli metaller tesisimizde çevreye uyumlu bir şekilde ayrıştırılıp, geri dönüşüme hazır hale getirilmektedir.

service
Boya Geri Kazanım

Son tüketim tarihi geçmiş, uygulama esnasında kabin altına dökülen ve filtrede biriken, tekrardan kullanılamayan boyalardır. Bu boyalar çevreye zarar vereceği için sadece atık toplama ve işleme belgesi olan firmalar tarafından toplanması, doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesi  veya bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Atık Sürecinizde Bizimle Çalışmak İçin.