01 Mineral arama, madencilik, taş ocakçılığı, fiziksel ve kimyasal mineral işleme sonucu ortaya çıkan atıklar
02 Tarım, bahçecilik, su ürünleri, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme atıkları
03 Ahşap işleme, panel ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretimi atıkları
04 Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden atıklar
05 Petrol rafinasyonu, doğal gaz arıtma ve kömür pirozis atıkları
06 İnorganik kimyasal süreçlerden atıklar
07 Organik kimyasal süreçlerden atıklar
08 Kaplama (boya, vernik ve cam emaye), yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemesi ve baskı mürekkeplerinin üretimi, formülasyonu, tedarik ve kullanımından (MFSU) atıklar
09 Fotografik endüstriden atıklar
10 Termal süreçlerden atıklar
11 Kimyasal yüzey işlemi ve metallerin ve diğer malzemelerin kaplanması atıkları; ferromanyetik olmayan hidro metalurji
12 Metallerin ve plastiklerin şekil verme ve fiziksel ve mekanik yüzey işleminden atıklar
13 Yağ atıkları ve sıvı yakıtların atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12 hariç)
14 Organik çözücüler, soğutucular ve iticilerin atıkları (07 ve 08 hariç)
15 Ambalaj atıkları; emici maddeler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve başka türlü belirtilmemiş koruyucu giysiler
16 Listede başka türlü belirtilmemiş atıklar
17 İnşaat ve yıkım atıkları (kontamine alanlardan kazılmış toprak dahil)
18 İnsan veya hayvan sağlığı bakımı ve/veya ilgili araştırmalardan atıklar (doğrudan sağlık bakımından kaynaklanmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)
19 Atık yönetimi tesisleri, yerleşke dışı atık su arıtma tesisleri ve insan tüketimi için su hazırlama ve endüstriyel kullanım için su atıkları
20 Belediye atıkları (evsel atık ve benzeri ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı ayrı toplanan fraksiyonlar dahil

Atık Kodları ve Geri Dönüşüm

Günümüzde çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam, dünya genelinde giderek daha büyük bir öneme sahip olmaktadır. Geri dönüşüm, bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan önemli bir araçtır ve doğal kaynakların kullanımını en aza indirerek enerji tasarrufu ve çevreye zarar veren atıkların azaltılmasına katkıda bulunur. Bu süreçte, atık kodları geri dönüşüm süreçlerini düzenlemeye ve yönetmeye yardımcı olan önemli bir araçtır.

 

Atık Kodları Nedir?

Atık kodları, geri dönüşüm ve atık yönetimi süreçlerinde kullanılan standartlaştırılmış numaralar ve harflerden oluşan bir sınıflandırma sistemidir. Bu kodlar, atıkların doğru şekilde toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için önemli bir rehberlik sağlar. Atık kodları, farklı atık türlerinin belirlenmesine ve doğru geri dönüşüm yöntemlerinin uygulanmasına yardımcı olur.

Avrupa Birliği (AB) ve dünya çapında diğer ülkeler, atık kodları kullanarak çevre yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini düzenlemeye çalışmaktadır. Örneğin, AB’nin Avrupa Atık Katalogu (EWC), atık türlerini ve bunların uygun geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini sınıflandırmak için atık kodlarına dayanır.

 

Atık Kodlarının Önemi

 

    1. Standartlaştırma: Atık kodları, dünya çapında atık ve geri dönüşüm süreçlerinin standartlaştırılmasını sağlar. Bu, atık yönetimi süreçlerinin tutarlı ve verimli olmasına yardımcı olur.
    2. Hedeflerin belirlenmesi: Atık kodları, geri dönüşüm hedeflerinin ve politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, belirli bir atık türü için geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefleyen bir politika, ilgili atık kodlarını kullanarak daha kolay uygulanabilir ve izlenebilir.
    3. İzleme ve raporlama: Atık kodları, geri dönüşüm ve atık yönetimi performansının izlenmesi ve raporlanması için kullanılır. Bu, çevre politikalarının etkinliğini değerlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yardımcı olur. Ayrıca, atık kodları, uluslararası düzeyde atık yönetimi verilerinin karşılaştırılması için önemli bir temel sağlar.
    4. Uyumluluk: Atık kodları, geri dönüşüm ve atık yönetimi süreçlerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki mevzuata uyumunu sağlamaya yardımcı olur. Bu, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemlidir.
    5. Eğitim ve farkındalık: Atık kodları, toplumun geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında daha bilinçli olmasına katkıda bulunur. Bireyler ve işletmeler, atık kodları sayesinde doğru atık yönetimi uygulamalarını öğrenebilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunabilir.

Atık kodları, çevre ve sürdürülebilirlik için kritik bir sistemdir. Geri dönüşüm süreçlerini düzenlemeye ve yönetmeye yardımcı olarak, doğal kaynakların korunmasına ve atıkların çevreye olan etkisinin azaltılmasına katkıda bulunur. Atık kodları, ulusal ve uluslararası düzeyde standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlayarak, atık yönetimi ve geri dönüşüm politikalarının daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını ve izlenmesini mümkün kılar.